Wyremontowano 22 nagrobki za ponad ćwierć miliona złotych

0

PIASECZNO We wtorek odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Społecznego Komitetu Renowacji Cmentarza Parafialnego w Piasecznie, podczas którego podsumowano ostatnich pięć lat działalności i wybrano nowego przewodniczącego


Zbigniew Mucha pełnił funkcję przewodniczącego komitetu przez 10 lat

Spotkanie poprowadził Zbigniew Mucha, od 10 lat pełniący funkcję przewodniczącego zarządu komitetu. Po odczytaniu porządku spotkania, przedstawił on sprawozdanie z ostatnich 5 lat działalności.
– Podstawowym zadaniem komitetu było ratowanie przed postępującą degradacją i dalszym niszczeniem zabytkowych pomników na cmentarzu parafialnym – przypomniał przewodniczący. Podkreślił, że do prowadzonej działalności komitet pozyskiwał środki z kwesty prowadzonej na cmentarzach, gminnej dotacji, dotacji udzielanej przez Mazowieckiego Konserwatora Zabytków oraz wpłat mieszkańców.
– W okresie sprawozdawczym wpływy z kwesty wyniosły ponad 85 tys. zł, a w akcję zaangażowało się około 80 osób – podkreślił Zbigniew Mucha. Gminne dotacje wyniosły ponad 165 tys. zł, konserwator przekazał 15 tys. zł, a mieszkańcy – ponad 7 tys. zł. Od maja 2014 roku do kwietnia 2019 roku za ponad 272 tys. zł komitet zdołał wyremontować 22 zabytkowe nagrobki znajdujące się na cmentarzu parafialnym w Piasecznie. Wszystkie prace przy pomnikach zostały wykonane zgodnie z zaleceniami konserwatora. Ponadto w alei głównej cmentarza zamontowano osiem słupków sektorowych, które ułatwiają poruszanie się po nekropolii. Odbudowano też zniszczony nagrobek łącznika AK, 14-letniego Kazia Abelca, który został zastrzelony przez Niemców 6 października 1944 roku i zmobilizowano opiekunów grobu innych powstańców warszawskich, aby należycie się nim zajmowali.
– W przygotowaniu są kolejne inwestycje – poinformował Zbigniew Mucha. – Powinniśmy powołać także specjalny fundusz przeznaczony na opiekę nad nagrobkami, które udało się wyremontować, aby nie niszczały.
Po chwili członkowie komitetu udzielili absolutorium zarządowi, a Zbigniew Mucha złożył wniosek o jego rekonstrukcję. Najpierw zaproponował, aby pozbawić funkcji członka zarządu Piotra Kandybę (większość obecnych poparła tę sugestię), a następnie sam podał się do dymisji.
– Nie jestem już w stanie prowadzić komitetu w takim tempie i jakości, jak by należało – argumentował. – Swoje zrobiłem, moja rola się tu kończy. Teraz należy umocnić zarząd i pewne rzeczy uporządkować.
Na swoją następczynię Zbigniew Mucha zaproponował Danutę Samek. Jako wiceprzewodniczącą zarekomendował natomiast radną Katarzynę Wypych. Obydwie kandydatury zostały zaakceptowane. Zmieniła się także sekretarz komitetu. Z funkcji zrezygnowała Wanda Wasiewicz. Zastąpi ją Krzysztof Mogilski.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię