Wytną mniej drzew

2

LESZNOWOLA Okazuje się, że powoływanie leśnych grup roboczych ma sens. W Piasecznie leśnicy z wyprzedzeniem zaczynają informować lokalną społeczność o swoich zamiarach. W Lesznowoli Nadleśnictwo Chojnów zadeklarowało zmniejszenie intensywności cięć gospodarczych


W połowie stycznie zastępca wójta Marcin Kania wystosował pismo do Nadleśnictwa Chojnów w sprawie zmniejszenia intensywności cięć w lasach znajdujących się na jej terenie. Wniosek został przez leśników rozpatrzony pozytywnie w odniesieniu do poszczególnych fragmentów lasu.
Na pierwszym obszarze, z którego Nadleśnictwo planowało pozyskać drewno, zostanie pozostawiona grupa starych dębów (w przyszłości będą one pełniły rolę drzew biocentrycznych). Zwiększono również powierzchnię starodrzewów. Tu pozostawione zostaną grupy drzew z dolnych warstw lasu, głównie dęby i graby. Skorygowano też trzebieże na skraju lasu. W przypadku pozostałych terenów, na których miały być prowadzone w najbliższym czasie prace, gmina uzyskała zapewnienie, że przed przystąpieniem do wycinki zostanie dokonana ocena możliwości ograniczenia intensywności cięć.

TW

2 KOMENTARZE

  1. A jak będzie z innymi wydzieleniami? Na całym terenie naszego nadleśnictwa wiodąca powinna być funkcja społeczna lasów, nie gospodarcza. Zmniejszenie pozyskubdrewna powinno dotyczyc całego nadleśnictwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię