Wywóz i utylizacja gruz po remoncie w Piasecznie – co zrobić z odpadami?

0

Przy dużej ilości gruzu budowlanego oraz pozostałości śmieci po remoncie trudno samodzielnie zająć się prawidłowym przekazaniem odpadów do utylizacji. Dodatkowo wytwórcy odpadów muszą zadbać o to, aby proces ten przebiegł zgodnie z przepisami Ustawy o odpadach w sposób niezagrażający zdrowiu i życiu innych. Jak legalnie zorganizować wywóz gruzu w Piasecznie?

Czym są odpady budowlane?

Odpady budowlane, które powstają podczas różnego rodzaju prac remontowych, nie mogą zostać zutylizowane według procedur ustanowionych dla śmieci komunalnych. Do grupy tej zalicza się m.in. rozkruszone elementy betonowych konstrukcji i ceramikę budowlaną (gruz budowlany), a także fragmenty płyt gipsowo-kartonowych, drewniane i stalowe elementy, opakowania, tynki, kleje, pianki izolacyjne (zmieszane odpady budowlane). Przy pracach budowlanych często spotyka się również odpady, takie jak: stare meble, okna i framugi, panele podłogowe czy sprzęty domowego użytku, które również nie powinny znaleźć się we wspólnym koszu ze śmieciami komunalnymi.

Jak powinno się utylizować gruz budowlany? – Piaseczno

Obecność odpadów poremontowych w koszach komunalnych, a następnie w transporcie i sortowniach może przyczynić się do uszczerbku na zdrowiu pracowników, którzy uczestniczą w całym procesie. Ponadto pozostawienie gruzu w niedozwolonym miejscu w Piasecznie skutkuje wysokimi karami pieniężnymi i degradująco wpływa na środowisko. W celu ograniczenia negatywnego wpływu nieprawidłowego gospodarowania śmieciami, odpady budowlane należy utylizować według określonych zasad.

W czasie domowego remontu takie odpady można dostarczyć do PSZOK-a, czyli gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który przyjmuje gruz od mieszkańców. Z opcji tej nie mogą jednak skorzystać wytwórcy odpadów o zarejestrowanej działalności, którzy z myślą o prawidłowym zagospodarowaniu gruzu powinni wynająć specjalny kontener.

Gdzie wywieźć gruz w Piasecznie?

Wywóz gruzu Piaseczno można zamówić od firm specjalizujących się w wynajmie kontenerów przeznaczonych do składowania odpadów budowlanych. Jedną z nich, która działa na terenie całej Polski i świadczy usługi również w województwie pomorskim jest Gruznet.

Przedsiębiorstwa zarejestrowane w systemie BDO mogą zamówić kontener z dostawą w wyznaczone miejsce, a już nawet w ciągu jednego dnia doświadczeni fachowcy podstawią wybrany pojemnik. Korzystanie z takiej usługi pozwala sprawnie i bez prawnych konsekwencji przekazać odpady do utylizacji lub recyklingu. Przy wyborze kontenera na gruz czysty około 90% zgromadzonych pozostałości budowlanych może zostać ponownie wykorzystanych.

Kontener na wynajem można zamówić na cały okres remontu lub innych prac budowlanych, a dzięki ustaleniu harmonogramów na początku współpracy z firmą Gruznet wymiana i odbiór zawsze odbywa się punktualnie w zaplanowanym terminie.

Jak zamówić wywóz gruzu po remoncie w firmie?

Mieszkańcy Piaseczna i okolic mogą zamówić wywóz gruzu telefoniczne, mailowo lub przez stronę internetową firmy Gruznet. Przed złożeniem zamówienia należy określić miejsce dostarczenia pojemnika, rodzaj wytwarzanych odpadów oraz liczbę i pojemność kontenerów. Przy pracach budowlanych na dużą skalę firma dostarcza kontenery gromadzące nawet do 36 m³ odpadów po remoncie.

Można także skorzystać z wyboru kontenerów o mniejszym gabarycie – do 12 m³. Nowi klienci zawsze mogą liczyć na pomoc i wsparcie specjalistów w doborze rodzaju usługi do aktualnych potrzeb.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię