Zainwestują ponad 118 mln zł w same drogi! Są też zarezerwowane pieniądze na budowę basenu!

0

PIASECZNO Przed tygodniem radni przyjęli budżet gminy na ten rok. W planach jest ponad 160 zadań inwestycyjnych. Najbardziej spektakularne są te związane z rozbudową i modernizacją sieci dróg. Tu najważniejszą inwestycją jest przebudowa czterech ważnych ulic w Józefosławiu, która ma kosztować blisko 35 mln zł


W przyszłym roku na inwestycje gmina planuje przeznaczyć ponad 211 mln zł. Ta suma robi wrażenie. Podobnie zresztą jak deficyt, który ma wynieść około 180 mln zł (zostanie sfinansowany m.in. przychodami z wolnych środków i pieniędzmi uzyskanymi z emisji obligacji na kwotę ponad 132 mln zł). Wśród planowanych zadań inwestycyjnych przeważają te związane z budową dróg. Co ciekawe, gmina będzie rozbudowywała nie tylko we własne ciągi, ale także drogi krajowe, wojewódzkie i powiatowe. I tak dofinansowanie dla GDDKiA wyniesie 1,2 mln zł. Za tę kwotę ma powstać projekt przebudowy niewygodnego skrzyżowania drogi 79 z ul. Księcia Janusza I Starego w Piasecznie oraz łącznik między 79-tką, a ul. Okulickiego (wraz z poprawą na tym odcinku bezpieczeństwa). Niecałe 1,4 mln zł gmina dołoży do dróg wojewódzkich. Przeróbki ma doczekać się skrzyżowanie Okulickiego z Wojska Polskiego, powstanie także m.in. chodnik w Bogatkach. Do dróg powiatowych Piaseczno dołoży ponad 6,6 mln zł. Największą inwestycją ma być przebudowa ul. Sienkiewicza, od alei Kasztanów do ul. Kościuszki w Piasecznie. 108 mln zł zostanie przeznaczone na drogi gminne. Tu najważniejszym zadaniem będzie przebudowa kluczowych ulic Józefosławia, a więc Energetycznej, Geodetów, Rubinowej i Granitowej (ponad 34,6 mln zł). Poprawa bezpieczeństwa na drogach wokół szkoły w Złotokłosie ma kosztować ponad 2 mln zł, zaś w Jazgarzewie – prawie 2,3 mln zł. 1,5 mln zł gmina wyda na połączenia drogowe w rejonie węzła Antoninów (trasa S7). Mniej więcej tyle samo ma kosztować dokończenie przebudowy ul. 11 Listopada. Wybudowanie ul. Jutrzenki w Józefosławiu na odcinku od Wenus do Geodetów ma pochłonąć ponad 5 mln zł, ul. Karłowatej Sosny w Pilawie – ponad 1 mln zł, ul. Kwiatów Polnych w Wólce Kozodawskiej – 1,75 mln zł, odcinka Nadarzyńskiej od targowiska do Dworcowej – prawie 2 mln zł, a przebudowa Kościuszki w centrum miasta – 3,6 mln zł. Zostanie wykonana ul. Tukanów w Piasecznie (1,5 mln zł), ul. Jastrzębska w Jastrzębiu (ponad 1,5 mln zł), a także Kordiana (1,3 mln zł), Wiśniowa (2,15 mln zł), Leśnej Polany z fragmentem Konika Polnego w Jesówce (1,88 mln zł), Polna w Chylicach (2,15 mln zł), Ptaków Leśnych w Jastrzębiu i Żabieńcu (5,8 mln zł), Wschodnia i Rzeczna w Henrykowie-Uroczu i Złotokłosie (2,25 mln zł) oraz Żeromskiego i Mazurska na terenie miasta (prawie 4 mln zł).

CZYTAJ TAKŻE:  Nowy basen w Piasecznie – wpłynęło 6 ofert

Ponad 3,2 mln zł pójdzie też na rozbudowę infrastruktury rowerowej, ponad 1 mln zł ma kosztować budowa rekreacyjno-dydaktycznego szlaku pieszo-rowerowego w dolinie rzeki Jeziorki, a 1,85 mln zł – budowa traktu nad Perełką.

Prawie 19 mln zł gmina zainwestuje w szkoły. Najważniejsze w tym roku inwestycje to dokończenie budowy hali sportowej przy szkole w Złotokłosie (7,8 mln zł) oraz modernizacja budynku filii SP nr 5 przy ul. Sikorskiego 20 w Piasecznie (prawie 8,5 mln zł).

Z innych ważniejszych zadań inwestycyjnych ponad 5 mln zł ma pochłonąć przebudowa oświetlenia ulicznego w Zalesiu Górnym i Zalesiu Dolnym, ponad 2,5 mln zł budowa świetlicy sportowej przy stadionie w Żabieńcu, ponad 4 mln zł dokończenie budowy Domu Dziennego Pobytu Seniora i 2,6 mln zł budowa świetlicy przy ul. Ogrodowej w Głoskowie-Letnisku.

CZYTAJ TAKŻE:  Nowy basen w Piasecznie – wpłynęło 6 ofert

Ponadto 5 mln gmina wyda na przebudowę starej strażnicy OSP Piaseczno w galerię sztuki, 4,7 mln zł pochłonie dokończenie modernizacji budynku starej plebanii, prawie 1,2 mln zł modernizacja „Domu Zośki” i 3,1 mln zł modernizacja budynku „Poniatówki”.

Ponad 9 mln zł pójdzie też na inwestycje w obiekty sportowe, w tym rozpoczęcie budowy basenu przy Chyliczkowskiej oraz rozbudowę infrastruktury na stadionie miejskim.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię