Mazowiecki Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego ogłosił Alert poziomu III – ostrzeżenie I stopnia w związku z przekroczeniem dopuszczalnych norm jakości powietrza na obszarze województwa mazowieckiego.


Ostrzeżenie obowiązywać będzie od 20 października. Główną przyczyną podwyższonych wartości jest komunikacja, w tym wtórne pylenie z ulic i emisja spalin. Wystąpią również warunki meteorologiczne sprzyjające takiej sytuacji (słaby wiatr, wyż, zamglenia).

Ogłoszone ostrzeżenie oznacza, że osoby z grup wrażliwych powinny być bardziej
ostrożne i powinny unikać wychodzenia na zewnątrz oraz obserwować wyniki pomiarów i prognoz na stronie WIOŚ w Warszawie http://sojp.wios.warszawa.pl i na stronie GIOŚ http://powietrze.gios.gov.pl.

Działania zapobiegające emisji

• Korzystanie z alternatywnych sposobów przemieszczania się na krótkich odcinkach
(rower, pieszo);
• Korzystanie z komunikacji miejskiej zamiast komunikacji indywidualnej;
• Ograniczenie pylenia wtórnego z ulic;
• Zalecenie ograniczenia używania spalinowego sprzętu ogrodniczego;
• Ograniczenie palenia w kominkach;
• Ogrzewanie mieszkań lepszym jakościowo paliwem;
• Bezwzględne przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych.

Poziom III – pył zawieszony PM 2,5

Alert poziom III – pył zawieszony PM10

źródło: piaseczno.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię