POWIAT W Piasecznie, Konstancinie-Jeziornie i Lesznowoli trwa rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminnych szkołach podstawowych. W Górze Kalwarii minął już termin składania wniosków przez rodziców


Obecna rekrutacja różni się od tej, z którą mieliśmy do czynienia jeszcze 3-4 lata temu. Władze gmin są obecnie zobowiązane do zapewnienia miejsca w placówce każdemu dziecku w wieku 3+, którego rodzice o to wystąpią. Problem jednak polega na czymś innym. Opiekunowie z różnych względów wybierają konkretne przedszkola czy oddziały przedszkolne (w szkołach) dla swojego dziecka, a nie zawsze jest w nich wystarczająca liczba miejsc. Dlatego zgodnie z przepisami mogą obecnie składać wnioski do trzech placówek zaznaczając, która jest pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru. To pomaga urzędnikom gminy w takim rozlokowaniu dzieci, by rodzice byli choć częściowo zadowoleni.

W Piasecznie zapisy przez internet

Największą skalę, ze względu na liczbę maluchów, ma rekrutacja w Piasecznie, która zakończy się dziś. Już trzeci rok w tej gminie jest możliwość elektronicznego składania wniosków o przyjęcie dziecka do placówki. Następnie należy taki wniosek wydrukować i dostarczyć do przedszkola pierwszego wyboru wraz z załącznikami. W tej placówce komisja sprawdzi, czy wniosek o przyjęcie do samorządowego przedszkola spełniania kryteria opisane w ustawie i gminnej uchwale o rekrutacji. Generalnie o przyjecie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego mogą ubiegać się dzieci urodzone w latach 2012-2015, które są zamieszkałe w gminie Piaseczno. Rodzice dzieci zamieszkałych poza Piasecznem będą mogli ubiegać się o wolne miejsca przedszkolne w postępowaniu uzupełniającym, które będzie trwało od 14 do 18 maja.

To, czy dziecko zakwalifikowało się do placówki, do której zgłosili je rodzice, będzie wiadomo 27 marca (w postępowaniu uzupełniającym 23 maja), kiedy komisje rekrutacyjne zakończą pracę. Wówczas rodzice będą musieli pisemnie potwierdzić, czy rzeczywiście ich pociecha będzie uczęszczała do placówki, do której się zakwalifikowała

Łatwiejszą sytuację mają rodzice dzieci, które już uczęszczały do konkretnych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Ich rodzice w lutym musieli jedynie złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019 w placówce.

Do przedszkoli zapraszamy najmłodsze dzieci

W Konstancinie-Jeziornie rekrutacja trwa od 16 dni i jest prowadzona tradycyjna metodą. Na 450 najmłodszych dzieci czekają cztery przedszkola. Natomiast dla większości dzieci 5-letnich i starszych gmina przygotowała oddziały przedszkolne we wszystkich sześciu gminnych szkołach. Wnioski (wraz z niezbędnymi załącznikami) można składać do 30 marca. Podanie do publicznej wiadomości, w poszczególnych szkołach i przedszkolach, listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 9 kwietnia o godz. 12. Po potwierdzeniu przez rodzica kandydata na piśmie woli przyjęcia (do 13 kwietnia), 16 kwietnia o godz. 12. nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. Zakończenie prac komisji rekrutacyjnej nastąpi do 12 maja, po rozpatrzeniu i rozstrzygnięciu ewentualnych odwołań. Przewidziane jest także postępowanie uzupełniające – w przypadku niepełnej rekrutacji i pozostawania wolnych miejsc. Odbędzie się ono w terminie 20 sierpnia – 24 września.

W przypadku gminy Lesznowola rekrutacja również potrwa do 30 marca. Do 9 kwietnia zostanie podana lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, a do 20 kwietnia rodzice będą musieli złożyć oświadczenie potwierdzające wolę zapisania dziecka, do której zostało ono zakwalifikowane.

Dodatkowe postępowanie nie było potrzebne

Rekrutacja została już natomiast zakończona w gminie Góra Kalwaria. O miejsca w czterech przedszkolach samorządowych można było ubiegać się do początku marca. Obecnie pracują komisje weryfikujące wnioski i 23 marca placówki podadzą do publicznej wiadomości listę dzieci, które zakwalifikowały się lub nie. Ostateczna lista przedszkolaków będzie znana 30 marca. W ubiegłym roku gmina nie przeprowadzała rekrutacji uzupełniającej, bo nie było takiej potrzeby.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię