Zasady pracy Urzędu Gminy w Lesznowoli

0

LESZNOWOLA Od poniedziałku 8 czerwca Urząd Gminy Lesznowola wznowił prowadzenie bezpośredniej obsługi interesantów. Petenci przyjmowani są pojedynczo w specjalnie wyznaczonych Stanowiskach i Punktach Obsługi Interesantów.

Od poniedziałku Urząd Gminy Lesznowola prowadzi bezpośrednią obsługę interesantów w godzinach:

  • poniedziałek 9.30 – 17.30,
  • wtorek – piątek 8.00 – 16.00.

We wszystkich sprawach zalecana jest telefoniczna lub mailowa rezerwacja wizyt pod następującymi numerami telefonów i adresów mailowych:

1) Urząd Stanu Cywilnego
tel. (22) 708 91 22
e-mail: [email protected]

2) Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
tel. (22) 708 91 18
e-mail: [email protected]

3) Referat Spraw Obywatelskich i Ewidencji
działalność gospodarcza – tel.(22) 708 92 20
meldunki – tel.: (22) 708 92 19
e-mail: [email protected]

4) Referat Urbanistyki i Planowania Przestrzennego
tel. (22) 708 92 03
e-mail: [email protected]

5) Referat Dróg i Mostów
tel. (22) 708 91 45
e-mail: [email protected]

6) Referat Gospodarki Komunalnej
tel. 512 582 128
tel. 513 525 302;

7) Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi
tel.(22) 700 01 01
e-mail: [email protected]

8) Referat Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel. (22) 708 91 28
e-mail: [email protected];

9) pozostałe sprawy
tel. (22) 708 91 11 lub pod numerami telefonów wskazanymi na stronie: www.lesznowola.pl

Do obsługi interesantów na terenie urzędu wyznaczonych zostało pięć stanowisk oraz dwa stanowiska obsługi w referatach w Łazach i Mysiadle:

  • Urząd Stanu Cywilnego;
  • Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami;
  • Spraw Obywatelskich i Ewidencji;
  • Urbanistyki i Planowania Przestrzennego;
  • Dróg i Mostów;
  • Gospodarki Komunalnej;
  • Gospodarki Odpadami Komunalnymi.
  • Pozostałe referaty, będą obsługiwały interesantów w wyznaczonych Punktach Obsługi Interesantów usytuowanych w korytarzu przy wejściu głównym, korytarzu na parterze i piętrze budynku.

Interesanci będą kierowani do wyznaczonych stanowisk obsługi i przyjmowani pojedynczo, co oznacza, że w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu może przebywać tylko 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Osoby przyjmujące interesantów są zobowiązane do zakrywania ust i nosa przy pomocy maski, maseczki lub przyłbicy.

Każda osoba wchodząca do Urzędu zobowiązana jest do: poddania się pomiarowi temperatury, dokonywanemu przez wyznaczoną osobę, dezynfekcji rąk, w przypadku interesantów – poruszania się po urzędzie z zakrytymi ustami i nosem przy pomocy maski, maseczki lub przyłbicy. Ponadto zabrania się wstępu do urzędu osobom które, po pomiarze mają temperaturę ciała wyższą niż 37.5 st. C, mają objawy choroby COVID-19 (np.: kaszel, duszności), są objęte kwarantanną lub w okresie w okresie ostatnich 14 dni: wróciły zza granicy, miały styczność z osobą zakażoną COVID-19 lub miały styczność z osobą objętą kwarantanną.

Przypominamy, że wszystkie sprawy mogą zostać załatwione za pośrednictwem platformy ePUAP.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię