Zdecyduj o swojej przyszłości. Propozycje można składać do piątku

0

POWIAT Trwa nabór projektów do 4. edycji Budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Projekty zaproponowane przez mieszkańców będą realizowane w 2024 roku. W puli jest aż 25 mln zł. Propozycje zadań można zgłaszać tylko do najbliższego piątku,13 stycznia


W ramach budżetu obywatelskiego realizowane są bardzo różnorodne zadania. Mogą to być zajęcia
edukacyjne dla dzieci, warsztaty dla seniorów, wydarzenia kulturalne i sportowe, czy ważne społecznie inwestycje, jak nowe ścieżki rowerowe. Zgłaszane projekty muszą dotyczyć takich obszarów jak edukacja, promocja i ochrona zdrowia, transport zbiorowy i drogi publiczne, kultura oraz wspieranie rodziny. Szansę na realizację mają przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym, jak zakup karetki, budowa ścieżki pieszo-rowerowej czy boiska. W tej kategorii wartość jednostkowa zadania nie może przekroczyć 1 mln zł. Można zgłaszać także projekty tzw. miękkie, np. te z zakresu kultury. Tu górna granica wynosi 200 tys. zł. Ważne jest precyzyjne opisanie projektu, wykonanie kosztorysu oraz zebranie 50 podpisów jego zwolenników. Projekt może poprzeć każdy mieszkaniec województwa, niezależnie od wieku.
Projekty można składać poprzez platformę www.bom.mazovia.pl. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą przesłać wniosek w wersji papierowej pocztą lub dostarczyć go osobiście do siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie (ul. Jagiellońska 26) lub jednej z jego delegatur. Najbliższa mieści się przy ul. Puławskiej 38 w Piasecznie. Złożone wnioski zostaną poddane weryfikacji pod kątem możliwości ich realizacji. Potrwa to do 24 marca. 5 maja zostanie przedstawiona lista projektów do głosowania. Samo głosowanie odbędzie się w dniach od 12 maja do 7 czerwca.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię