ZGK skontrolowało ścieki odprowadzane przez firmy. Wykryto liczne nieprawidłowości

3

GÓRA KALWARIA Kontrole przeprowadzone przez Zakład Gospodarki Komunalnej wykazały, że niektóre zakłady z terenu gminy odprowadzają ścieki o znacznie przekroczonych parametrach. Za ich oczyszczanie, które jest bardzo kosztowne, płacą wszyscy mieszkańcy


W ściekach odprowadzanych przez niektóre firmy wykryto silne kwasy i zasady, związki azotu i fosforu, a także metale, zawiesiny i detergenty w dużych stężeniach. Jeden zakład odprowadzał do kanalizacji tak toksyczne substancje, że ZGK zdecydował się zawiadomić o tym Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Wody Polskie i organy ścigania.

Wykorzystywały kanalizację do własnych celów

Skontrolowane firmy nie miały umowy z ZGK na odprowadzanie ścieków przemysłowych, zawierających tak wysokie stężenia szkodliwych substancji, bo oczyszczalnia w Moczydłowie nie jest przygotowana na ich odbiór. Ich nielegalny zrzut powodował, że koszty działania oczyszczalni na przestrzeni wielu lat były o wiele wyższe niż być powinny. Za nielegalne praktyki zakładów zapłacili mieszkańcy, uiszczając wysokie opłaty za odbiór ścieków.

ZGK chce zaprowadzić porządek

Nasze kontrole nie są skierowane przeciwko przedsiębiorcom, ale mają uporządkować relacje biznesowe z częścią zakładów, które odprowadzają ścieki o znacząco przekroczonych parametrach – wyjaśnia Roman Bugaj, prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej. – Chcemy wyeliminować dopływ takich ścieków do oczyszczalni, ponieważ ich oczyszczenie jest bardzo kosztowne. Chcemy też chronić mieszkańców przed nieuzasadnionym wzrostem kosztów za odbiór i utylizację nieczystości – dodaje. Podobnego zdania jest burmistrz Arkadiusz Strzyżewski.
– Uważam, że to nie jest sprawiedliwe, aby mieszkańcy ponosili koszty działalności firm – komentuje.
Gmina rozpoczęła już rozmowy z przedsiębiorcami zrzucającymi do kanalizacji ścieki o przekroczonych parametrach. Liczy na osiągnięcie porozumienia, które będzie w interesie wszystkich mieszkańców.

TW

3 KOMENTARZE

  1. Odp brzmi: w Jeziorce a potem w Wisle !
    Zapraszam na spływ kajakiem .kiedy jest niski stan wody-zapach i kolor+czasem pianka w okolicy domostw zlokalizowanych nad naszą uroczą rzeczką to norma.
    Zapraszam urzędników na kajaki-przyjemnie i pożytecznie spędzą czas.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię