Zielona przyszłość Prażmowa

0
[Materiał sfinansowany przez KWW Nasza Gmina - Nasz Powiat]

Dzięki Państwa poparciu 21 kwietnia będę ubiegał się o funkcję wójta Prażmowa w drugiej turze. Bardzo dziękuję za zaufanie i wszystkie otrzymane głosy. Zachęcam do udziału w wyborach samorządowych także tych, którzy nie głosowali. Najbliższe lata mogą być dla naszej gminy przełomowe, dlatego tak ważne jest, by odpowiedzialność za przyszłość Prażmowa wzięło jak najwięcej mieszkańców

W samorządzie lokalnym działam od 1998 roku. Byłem uczestnikiem i świadkiem jego transformacji, obserwowałem rozwój, ale też coraz większe upolitycznianie i zawłaszczanie działalności społecznej przez polityczne ugrupowania. 20-25 lat temu wiele samorządów nie ustrzegło się od błędów, których konsekwencje pokutują do dziś. Zbyt ekspansywna zabudowa mieszkaniowa, złe rozwiązania komunikacyjne czy brak zabezpieczenia infrastruktury społecznej to problemy, z którymi boryka się choćby Piaseczno. W działaniach samorządu często brakowało myślenia o przyszłości, brakowało działań, których konsekwencje wykraczały poza jedną czy dwie kadencję. 
Będąc wójtem Prażmowa korzystam z wieloletniego doświadczenia samorządowego. Mam wizję rozwoju naszej gminy, która wybiega daleko w przyszłość. Jednocześnie dostrzegam ogromny potencjał, który możemy w pełni wykorzystać, jeśli dziś nie popełnimy błędów. Nie mam wątpliwości, że nasza gmina może w przyszłości stać się jednym z najbardziej pożądanych miejsc do zamieszkania, nie tylko w powiecie piaseczyńskim, ale w skali całego kraju. Bliskość i dobre połączenie z Warszawą, niska zabudowa jednorodzinna, zadbane i bezpieczne drogi lokalne, rozwinięta sieć wodno-kanalizacyjna, tereny rekreacyjno-sportowe, nowoczesna baza oświatowa, przyjazne, estetyczne zagospodarowanie centrum Prażmowa.

Nasza gmina ma być komfortowym, a jednocześnie ekskluzywnym miejscem zamieszkania, a jej rozwój musi przebiegać z poszanowaniem środowiska i naturalnych walorów przyrodniczych regionu. Ta wizja przyświeca mi od początku mijającej kadencji dlatego mówię zdecydowanie „nie” zabudowie szeregowej i wielorodzinnej. Nie przewiduję w Prażmowie terenów przemysłowych, hal magazynowych i innych uciążliwych działalności, które być może początkowo przynosiłby gminie wymierne korzyści, ale pociągnęły za sobą także niepowetowane straty, nie dające się zrekompensować wpływami do budżetu. Największymi skarbami Prażmowa mają być spokój i cisza, zapewniające komfort życia. Im bardziej będą urbanizowały się sąsiednie gminy, tym atrakcyjniejszy będzie stawał się Prażmów – płuca powiatu piaseczyńskiego, zielona perełka Mazowsza, raj do zamieszkania dla wszystkich, którzy pragną uciec od miejskiego zgiełku. Jeśli w najbliższych latach Prażmów będzie dobrze zarządzany, ma szansę stać się gminą wzorcową, miejscem w którym nie zostaną popełnione błędy planistyczne, a krótkowzroczne decyzje nie zrujnują świetlanej przyszłości naszej Małej Ojczyzny.

W kolejnej kadencji chcę kontynuować starania na rzecz rozwoju naszej gminy. Służyć Państwu wieloletnim doświadczeniem i przygotowaniem merytorycznym. Jako niezależny samorządowiec niezwiązany z żadną partią polityczną gwarantuję działania konsolidacyjne i skuteczne, zawsze podyktowane dobrem mieszkańców i troską o przyszłość naszej gminy. Z naszego Komitetu Wyborczego Wyborców Nasz Gmina – Nasz Powiat do rady gminy Prażmów zostało wybranych aż 8 z 15 radnych, kolejnych 7 będzie reprezentować nas w radzie powiatu piaseczyńskiego. Mamy też przedstawicieli w Radzie Miejskiej w Piasecznie. To otwiera perspektywy dobrej współpracy zarówno na szczeblu gminnym, jak i powiatowym. Przed nami bardzo ważna kadencja, która nie daje czasu na naukę, ani nie pozostawia miejsca na podejmowanie błędnych decyzji. Zachęcam do udziału w drugiej turze wyborów na wójta Prażmowa, która odbędzie się 21 kwietnia. Proszę o zaufanie i Państwa głos.

Jan Adam Dąbek

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię