Złóż wniosek i pozbądź się azbestu za darmo

0
Złóż wniosek i pozbądź się azbestu za darmo

KONSTANCIN-JEZIORNA Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna zachęca wszystkich mieszkańców do składania wniosków dotyczących demontażu, odbioru i utylizacji płyt azbestowo-cementowych. Można będzie uzyskać dofinansowanie pokrywające 100% kosztów tych operacji


Kto może skorzystać z dotacji?

Urząd Miasta i Gminy przygotowuje wniosek o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu. Dotacja będzie przeznaczona dla osób fizycznych (w tym wspólnot mieszkaniowych) nieprowadzących działalności gospodarczej. Wymogiem podstawowym jest, aby osoba składająca wniosek posiadała tytuł prawny do nieruchomości znajdującej się na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna, z której ma zostać usunięty eternit. Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Koszty jakich zabiegów pokryje dotacja?

Planowana dotacja pokryje 100 % kosztów związanych z odbiorem i utylizacją azbestu, czyli:

  • koszt demontażu płyt azbestowych,
  • koszt transportu do miejsca unieszkodliwienia,
  • koszt unieszkodliwienia azbestu.

Gdzie można znaleźć wniosek? Gdzie i do kiedy należy go złożyć?

Wnioski dostępne są w siedzibie Urzędu, przy ul. Warszawskiej 31 (Galeria LIMA, pok. nr 14) oraz na stronie internetowej www.konstancinjeziorna.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna lub pod numerem telefonu 22 484-25-12.

Wnioski przyjmowane będą do 31 marca 2017 roku. Komplet dokumentów należy złożyć w kancelarii Urzędu Miasta i Gminy, ul. Warszawska 32, pok. nr 4.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię