KONSTANCIN-JEZIORNA Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna, kontynuując realizację rozpoczętego w 2003 r. programu bezpiecznego usuwania materiałów budowlanych zawierających azbest, zachęca mieszkańców do składania wniosków dotyczących demontażu, odbioru i utylizacji płyt azbestowo-cementowych. Można uzyskać dotację w wysokości 100% poniesionych w związku z tym kosztów.


Dodatkowo, Gmina przygotowuje wniosek o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu. Dotacja będzie przeznaczona dla osób fizycznych (w tym wspólnot mieszkaniowych) nieprowadzących działalności gospodarczej, które złożą wnioski o dofinansowanie. Podstawowym wymogiem jest, aby osoba składająca wniosek posiadała tytuł prawny do nieruchomości, z której ma zostać usunięty eternit.

Planowana dotacja pokryje 100 % kosztów związanych z odbiorem i utylizacją azbestu, czyli:
– koszt demontażu płyt azbestowych;
– koszt transportu do miejsca unieszkodliwienia;
– koszt unieszkodliwienia azbestu.

Do dofinansowania nie kwalifikują się koszty związane z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wnioski dotyczące refundacji kosztów demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych dostępne są w siedzibie Urzędu, przy ul. Warszawskiej 31 (Galeria LIMA, pok. nr 14) oraz w wersji elektronicznej (do ściągnięcia i wydrukowania) poniżej.

Szczegółowe informacje dot. procedury naboru wniosków można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna (tel.: 22 484 25 12).

Wnioski dot. refundacji kosztów demontażu, transportu i utylizacji płyt azbestowo-cementowych przyjmowane będą do 31 grudnia 2017 r. Komplet dokumentów należy złożyć w kancelarii konstancińskiego magistratu (ul. Warszawska 32, pok. nr 4).

źródło: konstancinjeziorna.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię