Dzięki wsparciu środków unijnych na ul. Puławskiej powstaną drogi dla rowerów, nowe chodniki i zieleń. Zmodernizowana zostanie również sygnalizacja świetlna. Przetarg w tej sprawie musi zostać unieważniony, ale termin zakończenia inwestycji nie ulega zmianie.

Inwestycja obejmie niemal 9-kilometrowy odcinek od ul. Domaniewskiej do granicy Warszawy. Przetarg na jej realizację w trybie „zaprojektuj i wybuduj” został ogłoszony w lutym. Niestety, złożona została tylko jedna oferta, znacznie przekraczająca założony kosztorys. ZDM zamierza przeznaczyć na ten cel 16 mln zł, zaś oferta opiewa aż na 59 mln.
– Dlatego jesteśmy zmuszeni unieważnić przetarg – wyjaśnia Zarząd Dróg Miejskich – Nie oznacza to jednak rezygnacji z inwestycji ani opóźnienia terminu jej zakończenia. Wszystkie prace powinny się zakończyć do połowy 2018 r.

Aby przyspieszyć realizację, prace zostaną podzielone na etapy. Część prac projektowych dotyczących budowy dróg rowerowych i chodników wykonana zostanie we własnym zakresie. Osobno zostanie zlecone zaprojektowanie sygnalizacji świetlnej (planuje się modernizację sygnalizacji na skrzyżowaniach z ul. Wałbrzyską/al. Lotników; ul. Bogatki/ul. Ludwinowską; ul. Kajakową/ul. Głuszca i ul. Karczunkowską/ul. Karmazynową. Ponadto na całym odcinku sygnalizacje zostaną skoordynowane, dzięki czemu możliwe będzie wprowadzenie „zielonej fali”). Oddzielnym etapem może być również przebudowa węzła Wyścigi, obejmująca dostosowanie istniejących kładek, przejścia podziemnego i przepustu pod Puławską do ruchu rowerów.

Dzięki temu uda się wykonać wszystkie prace do czerwca 2018 r. W ten sposób powstanie obustronna trasa rowerowa wraz nowymi chodnikami (w sumie aż 18 tys. m kw. nowych trotuarów) i zielenią. Jej przebieg został określony w koncepcji, skonsultowanej z mieszkańcami.

Inwestycja będzie realizowana przy wsparciu środków z Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Jednym z celów tego instrumentu jest dążenie do zrównoważonej mobilności i zapewnienie alternatywnych dla samochodu możliwości poruszania się po aglomeracji. Program jest realizowany we współpracy z 39 gminami Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.

żródło: ZDM

3 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię