Zmiany w obowiązku rejestracji pojazdów

0

Kary administracyjne i obowiązek rejestracji każdego nabytego pojazdu wejdą w życie od 1 stycznia 2024 roku.hOd dnia 1 stycznia 2024 r. właściciel pojazdu będzie obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia:

-nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
-dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
-sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.


W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin będzie biegł od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku, gdy właścicielem pojazdu będzie przedsiębiorcą prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, będzie obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

Znika obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu bez jego rejestracji!

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni (dotyczy wszystkich właścicieli z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami) nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni, karę pieniężną nakłada się w wysokości 1000 zł.

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni (dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami) nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni, karę pieniężną nakłada się w wysokości 2000 zł.

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię