Znamy projekt budżetu na przyszły rok. Aż 180 mln zł na inwestycje!

1

PIASECZNO Gmina Piaseczno z roku na rok może pochwalić się coraz bardziej imponującym budżetem. W przyszłym roku spodziewane dochody mają wynieść prawie 566 mln zł, a wydatki 717 mln zł. Aż 180 mln zł gmina planuje przeznaczyć na inwestycje!


Z ciekawszych wydatków planowanych na przyszły rok warto wspomnieć o finansowaniu przez gminę lokalnego transportu zbiorowego co pochłonie prawie 20 mln zł, dofinansowaniu przebudowy dróg powiatowych (ponad 10 mln zł) oraz inwestowaniu w drogi gminne (ponad 90 mln zł). Wydatki związane z wykupem gruntów pod inwestycje oraz odszkodowaniami za przejęte grunty wyniosą ponad 21 mln zł. Utrzymanie straży miejskiej ma kosztować ponad 4 mln zł, 1 mln zł zarezerwowano na budżet obywatelski, 18 mln zł na pomoc społeczną i aż 69 mln zł na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (w tym 40 mln zł na gospodarkę odpadami). Gmina nie będzie oszczędzać na kulturze. Centrum Kultury otrzyma dotację w wysokości 6,8 mln zł, a ponadto 9 mln zł pójdzie na inwestycje. 6,1 mln zł otrzyma biblioteka, 5,7 mln zł pójdzie też na muzea. Tradycyjnie już najwięcej pieniędzy pochłonie oświata – w przyszłym roku będzie to 245 mln zł.
Kwestią, która najbardziej interesuje mieszkańców są wydatki majątkowe. Te zaplanowano na ponad 180 mln zł. 105 mln zł pochłonie transport i łączność, prawie 16 mln zł gospodarka mieszkaniowa, 2,7 mln zł bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, ponad 14 mln zł oświata i wychowanie, 7,7 mln zł gospodarka komunalna i ochrona środowiska, prawie 22 mln zł kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz ponad 11 mln zł kultura fizyczna.

TW

1 KOMENTARZ

  1. „W przyszłym roku spodziewane dochody mają wynieść prawie 566 mln zł, a wydatki 717 mln zł”
    ================================
    Też uważam, że zadłużanie się w nieskończoność to „słuszna linia”. Można „przyplusować” u wyborców, świecąc im w oczy różnymi inwestycjami. Martwić się będą ci, którym kiedyś przyjdzie długi spłacać. No cóż, ich problem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię