Znamy projekt budżetu na przyszły rok. Gmina chce wydać prawie 39 mln zł na inwestycje

0

KONSTANCIN-JEZIORNA Burmistrz Kazimierz Jańczuk przedstawił radnym projekt przyszłorocznego budżetu. Wydatki gminy mają wynieść ponad 210 mln zł, z czego 38,7 mln zł samorząd planuje przeznaczyć na inwestycje


Gmina zakłada, że jej dochody wyniosą w przyszłym roku nieco ponad 177,5 mln zł. Tradycyjnie najwięcej pieniędzy pochłonie oświata – ponad 68 mln zł, czyli o blisko 7 mln więcej niż w tym roku. Kolejne istotne wydatki to gospodarka komunalna i ochrona środowiska (ponad 28 mln zł), transport i łączność (blisko 23 mln zł), administracja publiczna (ponad 20 mln zł), program 500+ i polityka rodzinna (ponad 19 mln zł), rolnictwo i łowiectwo (12,5 mln zł), polityka społeczna (ponad 10 mln zł). Jednak nie to najbardziej interesuje mieszkańców, a planowane przez gminę inwestycje, które podnioszą komfort ich życia. W przyszłym roku rozbudowywana będzie sieć wodociągowa i kanalizacyjna w sołectwach położonych w południowej oraz północno-wschodniej części gminy (9,9 mln zł), a także kontynuowana przebudowa SP nr 4 w Słomczynie (8,1 mln zł). Sporo pieniędzy pójdzie na drogi, szczególnie w Skolimowie północno-zachodnim, Czarnowie, Słomczynie i na terenie miasta (ponad 10 mln zł).
Przyszłoroczny deficyt ma wynieść 32,5 mln zł. Zostanie sfinansowany z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (16 mln zł), pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych (ponad 4 mln zł). Przyszłoroczny budżet ma zostać przyjęty podczas ostatniej w tym roku sesji, planowanej na 15 grudnia.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię