Znamy projekt przyszłorocznego budżetu. Ponad 33 mln zł na inwestycje!

0

GÓRA KALWARIA Ramowe założenia są takie, że dochody gminy mają wynieść w przyszłym roku ponad 201 mln zł, zaś wydatki – nieco ponad 210 mln zł. Prawie 34 mln zł ma pójść na inwestycje, w tym rozbudowę szkół w Czersku, Kątach i Czaplinku. Teraz do projektu budżetu musi odnieść się rada miejska


Wydatki majątkowe, czyli mówiąc najprościej inwestycje, mają wynieść w przyszłym roku 33,7 mln zł, co stanowi 16 proc. ogółu wydatków. Z tego 18,6 mln zł stanowią pozyskane przez gminę dotacje. Za te pieniądze będą rozbudowywane dalej trzy szkoły (w Kątach, Czersku i Czaplinku), przebudowana zostanie droga w Solcu, gmina wybuduje ul. Długą w Moczydłowie, ul. Jana Białka i Papczyńskiego w Górze Kalwarii, ul. Wiśniową w Łubnej, ul. Słonecznej w Baniosze, dokończy też budowę Walewickiej w obszarze miasta. Oprócz tego planowana jest budowa chodnika w Czachówku, ronda na skrzyżowaniu Pijarskiej, Sportowej, Mickiewicza i Chopina oraz drogi w Podłęczu. Z mniejszych inwestycji będą prowadzone prace konserwacyjne przy elewacji ratusza, powstanie monitoring w Kątach, zostanie zmodernizowany basen, będą prowadzone też prace konserwatorskie na zamku w Czersku i w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Górze Kalwarii.

A co z innymi wydatkami? Prawie 90 mln zł ma pójść na oświatę. W kwocie tej zawierają się także koszty rozbudowy szkół w Czaplinku, Czersku i Kątach oraz remonty w wybranych placówkach. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (m.in. utrzymanie zieleni, oświetlenie i sprzątanie ulic, opiekę nad zwierzętami) gmina planuje przeznaczyć 23,2 mln zł, na transport i łączność, w tym budowę i remonty dróg – 22 mln zł, zaś na pomoc społeczną i wsparcie rodzin – ponad 21 mln zł. Na sport, w tym utrzymanie i modernizację basenu, ma pójść ponad 11 mln zł. W środę 20 grudnia ma odbyć się sesja budżetowa, podczas której radni zatwierdzą budżet gminy na przyszły rok.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię