Podsumowujemy wyniki egzaminów 8-klasistów

0

POWIAT Na terenie powiatu piaseczyńskiego do egzaminu 8-klasisty przystąpiło łącznie 2168 uczniów z 50 szkół podstawowych, zarówno tych publicznych jak i niepublicznych. Egzaminy generalnie poszły dobrze, a dzieci osiągnęły wyniki lepsze od średniej krajowej


Niemal wszyscy 8-klasiści zgodnie twierdzą, że najtrudniejszy był egzamin z matematyki. W skali kraju uczniowie otrzymywali z niego średnio 47%. Średnia z języka polskiego wyniosła 60%, zaś z angielskiego 66%. W województwie mazowieckim te wartości były nieco wyższe i wyniosły odpowiednio 64, 52 i 71%, zaś w powiecie piaseczyńskim – 65, 58 i 79%. Przyjrzeliśmy się, jakie wyniki z egzaminów osiągnęli uczniowie szkół publicznych na naszym terenie.
Na tle średnich wyników dla wsi i małych miast nasze szkoły zaprezentowały się dobrze – uważa Robert Radoński z Centrum Usług Wspólnych w Prażmowie. W Prażmowie średnia z języka polskiego wyniosła 61%, z matematyki 48%, zaś z angielskiego 68%. Podobnie było w Tarczynie. W podstawówce imienia Juliana Stępkowskiego powyżej średniej krajowej uczniowie zdali egzamin z języka angielskiego (70%). Ale i tak najlepiej wypadła szkoła im. Wojciecha Górskiego w Pamiątce, gdzie średnia z polskiego wyniosła 65%, matematyki – 57%, a angielskiego – 74%.
W Konstancinie-Jeziornie spośród sześciu publicznych szkół podstawowych najlepsze wyniki, tradycyjnie już osiągnęli uczniowie ze SP nr 1 przy ul. Wojewódzkiej, SP nr 2 przy ul. Żeromskiego oraz SP nr 6 w Opaczy. Średnie wyniki w gminie wyniosły z polskiego 64%, matematyki 50% i angielskiego – 78%. Najlepiej z językiem polskim poradziła sobie SP nr 6 (średnia z egzaminu wyniosła ponad 70%), z matematyką – SP nr 2 (63%), zaś z angielskim – SP nr 1 (81%).
W Piasecznie, wśród szkół publicznych, najlepsze wyniki osiągnęli uczniowie ze szkoły podstawowej w Zalesiu Górnym. Średnia z polskiego wyniosła tam 71%, z matematyki 66%, zaś z angielskiego – aż 85%. W Górze Kalwarii z egzaminami 8-klasisty najlepiej poradzili sobie uczniowie szkoły podstawowej w Czersku. Średnia z polskiego wyniosła tam 73%, z matematyki – 67%, zaś z angielskiego – aż 88%. W gminie Lesznowola polski najlepiej napisali uczniowie SP w Nowej Iwicznej (średnia wyniosła tam 70%). Także w tej szkole najlepiej wypadła matematyka (66%). Z kolei angielski (średnia 88%) najlepiej napisali uczniowie ze szkoły podstawowej w Mysiadle.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię