Zniesienie współwłasności samochodu po śmierci – jak to zrobić?

0
Artykuł promocyjny

Kiedy ktoś, kto je­st współwłaścicielem pojazdu, umiera, konie­czne staje się rozwiązanie kwe­stii współwłasności. Chociaż początkowo może się to wydawać skomplikowane, możesz to zrobić krok, po kroku razem z nami. Zapraszamy do lektur

Co to takiego jest zniesienie współwłasności?

Jest to proces, dzięki któremu możliwe jest rozdzielenie prawa własności posiadanego mienia. Może to być dom, mieszkanie lub samochód. Polega na usunięciu jednego ze współwłaścicieli lub na przeniesieniu jego prawa własności na inną osobę, lub osoby. W przypadku własności auta dzieje się tak, gdy jeden z posiadaczy umiera. Aby wnioskować o zniesienie współwłasności, musisz przygotować potrzebne dokumenty takie jak akt zgonu oraz dokumenty potwierdzające prawo do spadku po zmarłym współwłaścicielu, oraz odpowiedni druk. Więcej na ich temat przeczytasz na portalu Wnioski Online.

Proces zniesienia współwłasności może przebiegać na kilka sposobów. Uzależnione jest to od konkretnej sytuacji oraz zachowania pozostałych współwłaścicieli. Najważniejsze jest osiągnięcie porozumienia przez wszystkie zainteresowane strony. Celem jest zawsze znalezienie rozwiązania akceptowanego przez każdą ze stron. Może to być przeniesienie własności, sprzedaż auta, czy też wykupienie auta przez jedną z osób. Porozumienie nie zawsze łatwo jest osiągnąć.

W wielu przypadkach konieczne są negocjacje, a nawet mediacje. Niekiedy sprawy takie trafiają do sądu. Dzieje się tak, gdy polubowne załatwienie sprawy jest niemożliwe. Sąd na podstawie analizy dokumentów oraz zaistniałej sytuacji decyduje o ostatecznym sposobie zniesienia współwłasności. Proces sądowy może być nie tylko długotrwały, ale także kosztowny. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem jest dojście do porozumienia, zanim sprawa trafi przed oblicze sędziego.

Procedura zniesienia współwłasności

Najmniej skomplikowanym przypadkiem, jest ten, gdy zmarły współwłaściciel pojazdu, w swoim testamencie wskazał, kto dziedziczy jego udział. Natomiast jeżeli nie ma testamentu, to przekazanie współwłasności działa na ogólnych zasadach dziedziczenia. W takim wypadku mogą pojawić się kłopoty i niesnaski między spadkobiercami a drugim współwłaścicielem. Może on nie chcieć dzielić się autem, lub jest to na przykład niemożliwe, bo spadkobierca mieszka w innym mieście niż dotychczasowi właściciele. W takich przypadkach zniesienie współwłasności jest rozsądnym rozwiązaniem.

W sytuacji, gdy współwłaściciel preferuje zachowanie pojazdu dla siebie, a spadkobierca nie jest w stanie fizycznie korzystać z auta ze względu na odległość, zniesienie współwłasności staje się najlepszą opcją. Pozwala to na klarowne rozwiązanie sytuacji własnościowej, dając obu stronom możliwość zadowolenia i uniknięcia przyszłych konfliktów.

Proces ten wymaga porozumienia. Najczęściej jedna ze stron decyduje się na wykup części udziału drugiej. Może to być dotychczasowy współwłaściciel lub spadkobierca, który odziedziczył pojazd w spadku. Środki na to mogą pochodzić ze świadczenia na wypadek śmierci rodzica, jakie oferuje wiele polis ubezpieczeniowych. Więcej o tym przeczytasz pod linkiem https://wnioskionline.pl/wnioski/zdrowie/wniosek-o-wyplate-swiadczenia-z-tytulu-smierci-rodzica-w-pzu/.

Zniesienie współwłasności – krok po kroku

Pierwszym krokiem jest sporządzenie umowy przenoszącej wyłączną własność na je­dną ze stron. Ten dokument okre­śla warunki przeniesienia i je­st potrzebny do innych formalności. Musi on zawierać dane obu stron, dane pojazdu, o którego własność chodzi oraz podpisy. Nowy właściciel wraz z umową powinien otrzymać dowód re­jestracyjny, kartę pojazdu (jeśli jest) oraz aktualną polisę OC. Niestety jeszcze nie jest on prawowitym właścicielem auta. W tym celu konieczne jest spełnienie kilku ważnych wymogów formalnych.

Nowy właściciel w kolejnym kroku powinien udać do wydziału komunikacji, aby oficjalnie dokonać zmiany właściciela. Wypełnia wniose­k o zniesienie współwłasności oraz dołącza do niego wyżej wspomniane dokumenty. Zostaną one skopiowane w urzędzie i dołączone do dokumentacji. W te­n sposób samochód zostanie ponownie zareje­strowany tylko na jednego właściciela. W niektórych przypadkach wydany zostanie nowy dowód rejestracyjny, jednak najczęściej dochodzi do wykreślenia zmarłego współwłaściciela.

Nowy właściciel ma także obowiązek poinformowania urzędu skarbowego o nabyciu pojazdu. Konieczne jest opłacenie podatku PCC, tak jak w przypadku zakupu samochodu używanego. Musi on także poinformować ubezpieczyciela, w celu rekalkulacji składki OC. Dopiero po wypełnieniu tych wszystkich kroków, możemy mówić o całkowitym zniesieniu współwłasności pojazdu.

Kierując się tymi poradami, z pewnością poradzisz sobie z zadaniem, jakim jest zniesienie współwłasności pojazdu. Nie jest to nic skomplikowanego, wystarczy tylko pamiętać o kilku szczegółach. Jeżeli tak zrobisz, szybko będziesz mógł cieszyć się pełną własnością pojazdu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię