Zostań rolnikiem roku!

0

GÓRA KALWARIA Jesteś właścicielem działalności rolniczej – sadowniczej, warzywniczej lub zwierzęcej na terenie gminy Góra Kalwaria i płatnikiem podatku rolnego? W takim razie masz pełne prawo do wzięcia udziału w konkursie “Rolnik Roku” ogłoszonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Góra Kalwaria.


Konkurs ma na celu popularyzację osiągnięć zawodowych i społecznych rolników z terenu Gminy Góra Kalwaria, wyróżnienie osób aktywnych i otwartych na nowoczesne rolnictwo, promowanie bezpieczeństwa pracy w rolnictwie, jak również kreowanie pozytywnego wizerunku rolnictwa i wsi gminy Góra Kalwaria.

Termin zgłoszenia: do 31 lipca 

Kandydatów do konkursu mogą zgłaszać: Rada Sołecka, Mazowiecka Izba Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Piasecznie.

Zgłoszenia do udziału w Konkursie składa się w Urzędzie Miasta i Gminy, ul. 3 Maja 10 – Biurze Obsługi Mieszkańców (kancelaria – pok. 4) lub przesyła w formie pisemnej na adres Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria z dopiskiem Konkurs ,,Rolnik Roku”.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonać na odpowiednim formularzu, który można znaleźć poniżej.

REGULAMIN KONKURSU WRAZ Z FORMULARZEM ZGŁOSZENIOWYM.

źródło: gorakalwaria.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię