KONSTANCIN-JEZIORNA Można już składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – II tura za 2017 rok.


Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury.

Od 1 do 31 sierpnia producent rolny może złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego wraz z fakturami VAT lub ich kopiami stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r.

Limit zwrotu podatku w 2017 roku wynosić będzie 86,00 zł x ilość ha użytków rolnych

Termin załatwienia

Decyzję wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zwrot podatku.
Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach: od 1 do 31 października 2017 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku lub gotówką w oddziale Banku Spółdzielczego na ul. Warszawskiej.

Informacje oraz druki wniosków dostępne są w Referacie Podatków i opłat za odbiór odpadów komunalnych – Galeria LIMA pok. nr 2. Tel. 22 756-40-96

źródło: konstancinjeziorna.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię