Powstanie pierwsza klasa sportowa o profilu „Pływanie”

0

KONSTANCIN-JEZIORNA Po wielu latach starań uzyskaliśmy zgodę gminy na utworzenie pierwszego w historii oddziału sportowego w dyscyplinie pływanie przy Szkole Podstawowej nr 2 w Konstancinie-Jeziornie – informuje Aleksandra Galon z Integracyjnego Klubu Sportowego Konstancin


Do pierwszej klasy sportowej o profilu „Pływanie” mają być przyjmowane dzieci urodzone w 2017 roku. Mając na uwadze specyfikę dyscypliny dyrektor szkoły Katarzyna Chiszko oraz
koordynator szkolenia sportowego w IKS Konstancin Aleksandra Golon podjęły współpracę w zakresie stworzenia profesjonalnych warunków dla rozwoju dydaktycznego i sportowego uczniów.
Nowo tworzona klasa sportowa jest skierowana do dzieci mieszkających na terenie gminy, przy naborze do niej nie obowiązuje rejonizacja – podkreśla Aleksandra Golon.

W klasie tej ma być realizowany rozszerzony program zajęć z wychowania fizycznego
w wymiarze 10 godzin tygodniowo (3 godziny zajęć wychowania fizycznego oraz 7 godzin
ukierunkowanego szkolenia sportowego, w tym jedne zajęcia tygodniowo na pływalni).
Równolegle realizowany będzie program kształcenia ogólnego. Dzieci wykazujące zdolności pływackie będą miały możliwość rozwijania swojej pasji na poziomie wyczynowym.
Warunkiem przyjęcia do klasy pływackiej jest dobry stan zdrowia dziecka, potwierdzony zaświadczeniem od lekarza pediatry oraz udział w testach sprawnościowych obejmujących test koordynacji ruchowej, gibkości oraz test umiejętności na pływalni.
Kandydat do klasy sportowej nie musi umieć pływać – podkreśla Aleksandra Golon.

TW

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię