KONSTANCIN-JEZIORNA Rada miejska zwróciła się do marszałka województwa o wykreślenie z planu zagospodarowania Mazowsza rezerwy pod obwodnicę szosy nr 721, która w nieokreślonej przyszłości miałaby prowadzić do planowanego mostu na Wiśle w Ciszycy


Chodzi o szeroki na 40 metrów pas terenu, który od strony Piaseczna ciągnie się po na terenie gminy po zachodniej stronie torów tzw. linii siekierkowskiej, a następnie przy ul. Bielawskiej przechodzi za prawy wał Jeziorki i dociera do brzegu Wisły w Ciszycy (gdzie miałby powstać most do Józefowa).

Włodarze miasta uzdrowiskowego obecnie powątpiewają, czy w sytuacji, gdy właśnie rozpoczęła się budowa dalszego odcinka południowej obwodnicy Warszawy (S2) wraz z autostradowym mostem przez Wisłę w okolicy Wilanowa i Wawra, w ogóle jest sens przerzucania mostu przez rzekę w pobliżu Konstancina-Jeziorny. Marszałek Adam Struzik odpowiedział, że owa trasa nadal jest w planach samorządu Mazowsza, ponieważ stanowi element budowanej etapami „małej obwodnicy Warszawy”. Dodał, że na razie na odcinek trasy przez gminę Konstancin nie zarezerwowano funduszy. Zasugerował jednocześnie, aby – jeśli władze gminy nie są zainteresowane powstaniem tej szosy na swoim terenie – złożyły (do końca lipca) wniosek o jego wykreślenie z planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, który właśnie jest zmieniany.

Tak też radni zrobili w poprzednią środę i wnieśli o taką zmianę przebiegu obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 721, aby najlepiej omijała gminę Konstancin. – W jaki sposób chronić walory przyrodnicze naszego terenu, skoro wprowadzamy przez miasto drogę szybkiego ruchu? – pytała podczas dyskusji na ten temat Anna Szulc, mieszkanka Cieciszewa.

– Obwodnica drogi 721 wprowadziłaby do centrum uzdrowiska ruch tranzytowy o dużym natężeniu. Planowana trasa podzieliłaby również nasze miasto na dwie części. Nie zgadzamy się na takie rozwiązanie – tłumaczy burmistrz Kazimierz Jańczuk.

Obwodnica drogi nr 721 przecięłaby ul. Warszawską

Gospodarz gminy dodaje, że jeśli samorząd Mazowsza wysłucha głosu radnych Konstancina, gmina poważnie rozważy, jak wykorzystać istniejącą od lat rezerwę terenu wzdłuż torowiska do potrzeb komunikacyjnych przede wszystkim Konstancina-Jeziorny i Piaseczna.

Jednocześnie we wniosku do marszałka, radni zaapelowali o budowę szosy z Konstancina-Jeziorny do Góry Kalwarii w nowym przebiegu, realizację nowej drogi z Konstancina do Warszawy (tzw. Czerniakowskiej-bis) oraz dostosowanie bocznicy kolejowej z Nowej Iwicznej do Siekierek (tzw. linii siekierkowskiej) do ruchu pasażerskiego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię