PSZOK, czyli jak pozbyć się kłopotliwych odpadów

0

PIASECZNO Każdy z nas przynajmniej raz zastanawiał się, co zrobić z kłopotliwymi odpadami, których nie powinno się wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane, a tym bardziej nie należy umieszczać ich w workach na papier, tworzywa sztuczne czy szkło.

W Piasecznie jest na to prosty sposób. Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny, opakowania po farbach, gruz po remoncie, stare meble, deski czy dywany przyjmuje nieodpłatnie gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych czyli PSZOK.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa PSZOK powinien funkcjonować w każdej polskiej gminie i służyć wszystkim jej mieszkańcom. Małe gminy nie zawsze jednak mogą sobie poradzić z organizacją i utrzymaniem takiego punktu.

W piaseczyńskim PSZOK przyjmowane są za darmo praktycznie wszystkie segregowane odpady komunalne, czyli te, które powstają w gospodarstwach domowych. Nie można jednak oddawać w PSZOK odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, tj. takich odpadów, których rodzaj i ilość wskazuje na to, że nie powstały w mieszkaniu, w domu czy w ogrodzie.

PSZOK to sposób na naszą codzienną troskę o środowisko. Szczególnie ważne jest, by do PSZOK przekazywać odpady niebezpieczne, czyli np. baterie lub zużyte tonery do drukarek. Tylko jedna bateria AAA, czyli tzw. „paluszek” wyrzucona do zwykłego kosza, pozostawiona w lesie lub w przydrożnym rowie może zanieczyścić 1m³ gleby lub wody, czyli prawie 130 tys. razy tyle, ile sama ma objętości.

W przypadku przekazania odpadów do  PSZOK możemy mieć pewność, że odpady niebezpieczne trafią do firm recyklingowych, którzy zajmują się ich przetwarzaniem. To ważne nie tylko dla przyrody, ale i dla naszych kieszeni, ponieważ oczyszczanie miejsc, w których odpady są bezmyślnie lub z premedytacją porzucane pochłania ogromne sumy.

CZYTAJ TAKŻE:  Rozmowy z katem w Piasecznie

Do PSZOK masz tylko krok

Mieszkańcy Miasta i Gminy Piaseczno mogą bezpłatnie skorzystać z PSZOK prowadzonego przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Piaseczno. Punkt mieści się przy ul. Technicznej 6 w Piasecznie.

W PSZOK PRZYJMUJEMY:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • zużyte baterie i akumulatory pochodzące ze sprzętu gospodarstwa domowego
 • przeterminowane leki, opakowania po lekach
 • przeterminowane chemikalia (np. opakowania po farbach, tuszach, środki ochrony roślin, rozpuszczalniki, farby)
 • zużyte opony rowerowe, motorowerowe, motocyklowe oraz z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej
 • papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odzież i tekstylia
 • bioodpady – wyłącznie gałęzie nie dłuższe niż 1 m
 • meble i odpady wielkogabarytowe
 • odpady remontowe i rozbiórkowe – maksymalnie 1000 kg na rok na nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej oraz 500 kg na lokal w zabudowie wielorodzinnej – gruz ceglany, tynkarski, betonowy, ceramiczny, płyty kartonowo gipsowe, szkło okienne, potłuczona armatura sanitarna oddzielnie (posegregowane), kawałki papy, materiały izolacyjne, które powstały w trakcie samodzielnie wykonywanych prac remontowych wewnątrz lokalu mieszkalnego z wyłączeniem pokryć dachowych, a także odpadów niebezpiecznych, w szczególności azbestu
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji, prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki

W PSZOK NIE PRZYJMUJEMY

 • odpadów zawierających azbest, części samochodowych to jest zderzaków, reflektorów, szyb samochodowych, foteli itp. (wyjątkiem są opony samochodowe, pochodzące z samochodów osobowych oraz akumulatory);
 • odpadów niebezpiecznych bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (w opakowaniach bez etykiet)
 • odpadów w nieszczelnych, cieknących opakowaniach
 • odpadów w ilościach wskazujących na to, że pochodzą z działalności gospodarczej – odpadów w ilościach masowych
 • odpadów wskazujących na źródło pochodzenia inne niż z gospodarstwa domowego
 • zmieszanych odpadów komunalnych
 • sprzętu budowlanego
CZYTAJ TAKŻE:  8. Festiwal Pięknej Książki w Piasecznie

Krok dalej – punkt ponownego użycia

Już teraz do PSZOK w Piasecznie mieszkańcy oddają bardzo dużo odpadów. Widać, że wszystkim nam zależy na środowisku naturalnym w naszym wspólnym otoczeniu. Kolejnym krokiem, by nie wytwarzać niepotrzebnych odpadów jest świadome używanie opakowań wielorazowych, a także powtórne wykorzystywanie przedmiotów, urządzeń i materiałów, które nie utraciły swoich właściwości użytkowych.

W piaseczyńskim PSZOK funkcjonuje punkt ponownego wykorzystania przedmiotów pochodzących z gospodarstw domowych. W specjalnie wydzielonym miejscu można pozostawić przedmioty nadające się jeszcze do użycia, których nie są już nam potrzebne, ale są jeszcze sprawne i mogą się komuś przydać. Może to być np. nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego, niezniszczone meble czy dywany. Do punktu można także dostarczyć sprzęt sportowy, zabawki, a nawet książki. Zgromadzone w punkcie przedmioty i materiały można zabrać za darmo. W ten sposób otrzymają „drugie życie”.

Punkt ponownego użycia przedmiotów pochodzących z gospodarstw domowych to jeden z elementów gospodarki o obiegu zamkniętym. Obieg zamknięty to taki model produkcji i konsumpcji, który polega na dzieleniu się, pożyczaniu, naprawie, odnawianiu, ponownym użyciu, i recyklingu istniejących materiałów i produktów tak długo, jak to tylko możliwe. W ten sposób wydłuża się cykl życia produktów, co w praktyce oznacza ograniczenie odpadów do niezbędnego minimum. Kiedy cykl życia produktu dobiega końca, surowce i odpady, które z niego pochodzą, można wykorzystać ponownie. Zyskujemy na tym wszyscy.

Artykuł przygotowany przez
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych
Piaseczno Sp. z .o.o.