Terminy wypłat „pożyczki 5 tys. zł”

7

Urządu Pracy w kwietniu został wręcz zalany wnioskami o niskooprocentowane pożyczki. Do 14 maja zostało wypłacone 2 600 pożyczek na łączną kwotę 12.885.659 zł.

 

niskooprocentowaną pożyczkę może ubiegać się każdy mikroprzedsiębiorca, pod warunkiem, że prowadził działalność gospodarczą przed 1  kwietnia 2020 r. Przedsiębiorca otrzyma pożyczkę do kwoty 5 tys. zł. Pożyczka będzie wypłacana jednorazowo, po podpisaniu umowy. Okres jej spłaty nie może przekroczyć 12 miesięcy, przy czym rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki, zawarte jest we wniosku o umorzenie pożyczki, pożyczkobiorca składa je pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Z uwagi na bardzo dużą ilość złożonych wniosków, oczekiwanie na wypłatę środków wydłuża się, obecnie wynosi blisko 30 dni.

Terminy wypłat „pożyczki 5 tys. zł”

Data złożenia wniosku o pożyczkę

Termin wypłaty pożyczki

24.04. (800 wniosków)

15.05.- 20.05.

25.04. – 27.04. (1100 wniosków)

21.05.- 27.05.

28.04. (840 wniosków)

28.05.- 02.06.

29.04. (790 wniosków)

03.06.- 05.06.

30.04. (670 wniosków) 

08.06.- 10.06.

 

Terminy wypłat z wniosków wymagających uzupełnień, poprawek i wyjaśnień mogą ulec przesunięciu.

7 KOMENTARZE

  1. Złożyłem 4 maja, Do dnia dzisiejszego ani umowy ani żadnej odpowiedzi. Żenada. Brat ma firmę w Niemczech, nic nie musiał składać, dostał przelew na konto firmy i otrzymał maila , żeby sprawdził rachunek. Mocno się pozytywnie zdziwił, tym bardziej, że nie prowadzi obecnie aktywnie działalności w Niemczech. Tak więc chyba jesteśmy nawet nie trzecim, a chyba prędzej czwartym światem.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię