Walczą o zachowanie pięknego drzewa. Czy uda się uratować je przed wycinką?

9

LESZNOWOLA Przy ulicy Poprzecznej w Lesznowoli rośnie jedyny w okolicy, dorodny dąb. Niedawno gmina, na podstawie zleconej ekspertyzy, wydała zgodę na jego wycięcie, czemu sprzeciwiają się okoliczni mieszkańcy


O wycięcie dębu wystąpił właściciel nieruchomości, na której rośnie drzewo. Argumentował, że powoduje on zagrożenie dla stojącego obok budynku mieszkalnego i jego domowników. Gmina zleciła ekspertyzę która wykazała, że dąb jest w środku częściowo spróchniały (wizualnie nie zaobserwowano oznak chorobowych, jednak badanie tomografem akustycznym wykazało zaawansowany proces rozkładu w pniu dębu).
W przypadku zadziałania  niesprzyjających warunków meteorologicznych, wg rzeczoznawcy istnieje realne ryzyko złamania pnia w miejscu osłabionej konstrukcji – argumentuje gmina. – W przypadku powalenia, biorąc pod uwagę  wysokość drzewa,  obejmie ono swoim zasięgiem przyległe budynki oraz ciągi komunikacyjne.

Są jednak osoby, które podważają tę opinię i nie zgadzają się z „wyrokiem” wydanym na drzewo.
Dąb spełnia kryteria uznania go za pomnik przyrody zarówno pod względem gabarytów, jak i wyjątkowych walorów przyrodniczych – pisze w piśmie do gminy pani Sylwia, mieszkanka ulicy Poprzecznej. Inny mieszkaniec dodaje, że zgoda na wycinkę stoi w sprzeczności z planem miejscowym dla tego terenu, który mówi, że wycinanie pojedynczych drzew, jak ma to miejsce w tym przypadku, jest zakazane.
Również zlecona ekspertyza nie jest dla nas miarodajna, bo została wykonana przez męża jednej z radnych bez dokonywania w drzewie nawiertów – przekonuje pan Marcin, inny mieszkaniec. – Chcemy zlecić jeszcze jedną profesjonalną ekspertyzę. Wcześniej jednak nasza kancelaria prawna wystąpi do gminy o wstrzymanie wycinki.

TW

9 KOMENTARZE

 1. Najłatwiej rządzi się na czyimś.

  Ciekawe czy jak przewróci towarzystwo honorowo pokryje straty czy jak zwykle powie „ojej, przewróciło się”.

  • Na miejscu właściciela posesji zagwarantowałbym że drzewa nie wytnę jeśli P. Marcin et consortes podpiszą weksle in blanco na pokrycie ew. szkód spowodowanych przez przewrócone drzewo [email protected]🙂 A tereaz uwaga ogólna: coraz więcej mamy „ekologistów” – wyznawców religii stworzonej przez cwaniaków typu Al Gore. Obłęd na temat CO2 powoduje takie, między innymi histerie, jak wrzask na widok planowych wyrębów lasu lub pojedynczego drzewa na działce.

 2. Witam,
  w odniesieniu do powyższego teksu dotyczącego wycinki drzewa przy ul. Poprzecznej, pragnę uświadomić wszystkich mieszkańców Lesznowoli, którzy sprzeciwiają się jego usunięciu,
  że po pierwsze drzewo to stanowi ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA I ZDROWIA oraz mienia,
  po drugie święte prawo własności (nieruchomość osoby fizycznej nie prowadzącej działalności gospodarczej) i na JEJ terenie rośnie drzewo, po trzecie w odniesieniu do rzekomego spełniania przez drzewo kryteriów uznania za pomnik przyrody jest to BEZPODSTAWNE, ponieważ akt wykonawczy do ustawy o ochronie przyrody tj. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 2300) jednoznacznie wskazuje: Cyt. § 1. „Kryteriami uznawania drzew za pomniki przyrody są: obwód pnia nie mniejszy niż minimalny obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, określony w załączniku Nr 1 do rozporządzenia”, Zał. Nr 1 dotyczy rodzaj/gatunek drzewa: dąb szypułkowy, minimalny obwód pnia drzewa mierzony w centymetrach na wysokości 130 cm – to 300 cm a drzewo ma ok. 277 cm. Zaznaczam, że w państwie prawa przepisy prawne w ww. przypadku rangi USTWAY stoją na straży gwarancji praw i wolności każdego Obywatela.

 3. Dąb jest okazały. Nie wydaje mi się żeby mu coś było. To nie topola ani wierzba. Jednak właściciel posesji może obawiać się o bezpieczeństwo i ma do tego prawo.

 4. Dom i OBYWATELE zamieszkujący go stanowią śmiertelne zagrożenie dla drzewa zamieszkującego tam od ponad kilkudziesięciu lat. Dom trzeba wyciąć do fundamentów. Budowla ta stanowi też zagrożenie dla estetyki otocznia swoją mało wyszukaną, powielaczową architekturą.

 5. Bezpieczeństwo ludzkie jest najważniejsze. Tyle drzew jest wycinanych w okolicy pod inwestycje i nikt nie patrzy na to bo liczy się zysk. W glebę pakowane są tysiące m3 betonu a można zasadzić piękne drzewa. Pan Marcin i Pani Sylwia wspomniani w artykule mogą przecież przenieść drzewo na swoją posesję skoro jest takie zdrowe i takie bezpieczne, myślę że jak by z właścicielami porozmawiali to by się zgodzili. Wiele razy przejeżdżałam koło tej posesji i sama bym tak samo postąpiła jak jej właściciele bo boją się o swoje bezpieczeństwo i mienie. Kto wypłaci odszkodowanie lub rentę jak się coś wydarzy, pewnie obrońcy drzewa.

 6. Święte prawo własności właściciel ma prawo zrobić z tym drzewem co chce i nikomu nic do tego. Jeśli tak mieszkańcy go bronią niech sfinansują przesadzenie drzewa do siebie na swoją działkę przecież takie piękne drzewo każdy by chciał mieć.

Skomentuj Ewa Anuluj odpowiedź

Wprowadź komentarz !
Podaj swoje Imię